سایر برگزارکنندگان :
مجتمع توليدي - تحقيقاتي ايران فريمكو
شركت مهندسي مشاور مهاب قدس
شركت شيمي ساختمان
شركت بنياد بتن ايران
همایش نگار

هيأت رئيسه همايش

- دكتر محسن تدين
رياست هيأت مديره انجمن بتن ايران

- آقاي علي اصغر كيهاني
مديرعامل مجتمع توليدي – تحقيقاتي ايران فريمكو

- مهندس ناصر تركش دوز
مديرعامل شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

- مهندس مسعود هنرمند
مديرعامل شركت شيمي ساختمان

- مهندس محسن كلانتري
مديرعامل شركت بنياد بتن ايران
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )